Professionals

Voor wijkcoaches, ambulante begeleiders, consulenten Activerend Werk, UWV en Werk en Inkomen of anderen die betrokken zijn bij een inwoner kan ’t Broek Omhoog een plek zijn waar mensen met een vraag om ondersteuning terecht kunnen. Een vraag op het gebied van werken, ontmoeten of er gewoon zijn. Is er een vraag, namens een inwoner of voor een inwoner? Vraag hem of haar om contact met ons op te nemen of neem zelf contact op. Samen gaan we op zoek naar een passend antwoord, vaak bij ons, soms ook in ons netwerk.