Zin in de wijk

’t Broek Omhoog neemt deel aan het onderzoek “Zin in de Wijk”. Voor de geïnteresseerden: www.arnhem.nl/zinindewijk. In november zijn we weer begonnen, onder begeleiding van twee onderzoekers, met een nieuwe enquête ronde onder onze deelnemers, aangevuld met enkele persoonlijke interviews. Toen we één van onze deelnemers vroegen of hij bereid was om een interview met de onderzoekers te hebben vroeg hij waar dat dan wel over ging. Onze uitleg was als volgt; deze heren willen weten wat ’t Broek Omhoog voor jou betekent. Antwoord: “Alles”! Einde onderzoek.