Zin in de Wijk

“Zin in de Wijk” is de titel van een onderzoek dat gedurende 4 jaar wordt uitgevoerd bij een zestal sociale wijkondernemingen in Arnhem. ’t Broek Omhoog is daar één van. Er worden enquêtes ingevuld door de deelnemers en interviews gehouden door de projectleiders vanuit de Gemeente Arnhem en de Universiteit Wageningen. Uiteindelijk geeft dit een beeld hoe deelnemers hun bijdrage in de activiteiten van ’t Broek Omhoog ervaren en wat dit voor een effect heeft op hun dagelijks welzijn en gezondheid.